biuro rachunkowe ingenium

Nowi przedsiębiorcy często nie zdają sobie na początku sprawy z obowiązków, które zostały na nich nałożone w związku z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności. W tym artykule postanowiliśmy zamieścić informacje na temat najbardziej powszechnych i najważniejszych obowiązków firm wobec ZUS i US.

 

 

Obowiązki przedsiębiorców wobec ZUS

 

Po zgłoszeniu przez przedsiębiorcę siebie i ewentualnych pracowników do ubezpieczeń na drukach ZUS ZUA, firma będzie miała obowiązek co miesiąc składać deklarację ZUS DRA, na której właściciel samodzielnie oblicza wszystkie składki na ubezpieczenia za siebie i pracowników. W zależności od tego, czy przedsiębiorca prowadzi działalność jednoosobową, czy zatrudnia pracowników, będzie zobowiązany do rozliczenia się z ZUS za miesiąc poprzedni w terminie:

 

  • do 10 dnia kolejnego miesiąca - jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność jednoosobową. W tym przypadku nie ma obowiązku comiesięcznego dostarczania ZUS DRA pod warunkiem, że składki będą opłacane w niezmiennej wysokości. Formularz ZUS DRA wystarczy złożyć tylko raz za pełny miesiąc.

  • do 15 dnia kolejnego miesiąca - jeżeli firma zatrudnia przynajmniej jednego pracownika. W tym przypadku przedsiębiorca ma obowiązek dostarczać formularz ZUS DRA co miesiąc wraz z załącznikami (ZUS RCA/RSA/RZA) zawierającymi m.in. podstawy wymiaru pracowników i wysokość ich składek, wypłacane wynagrodzenia oraz zasiłki itd.

 

Omówienie składek ZUS dla właścicieli przedstawiliśmy w tym artykule.

 

biuro rachunkowe poznań naramowice

 

Obowiązki przedsiębiorców wobec urzędu skarbowego

 

Firmy posiadają więcej obowiązków wobec urzędu skarbowego, jednak są one bardziej elastyczne pod względem terminów, ponieważ w niektórych przypadkach mali podatnicy, o których mowa tutaj, mogą rozliczać się z fiskusem co kwartał, a nie standardowo co miesiąc.

 

Obowiązki przedsiębiorców wobec US z tytułu podatku dochodowego

 

Firmy osiągające dochody w ciągu roku zobowiązane są do samodzielnego obliczania i odprowadzania podatku dochodowego z tytułu prowadzonej działalności. Z tego obowiązku przedsiębiorca musi wywiązać się do 20 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni lub kwartał poprzedni, jeżeli firma zdecydowała się na taką możliwość. Stosownym do tego formularzem jest PIT-5, jednak nie ma obowiązku składania tej deklaracji do urzędu skarbowego, przedsiębiorstwo jest zobowiązane jedynie do wpłacenia zaliczki na konto odpowiedniego US. Oczywiście dodatkowo firmy mają obowiązek złożyć i rozliczyć deklarację roczną - PIT-36 dla osób fizycznych do końca kwietnia, albo CIT-8 dla osób prawnych do końca marca w formie elektronicznej.

 

Jeżeli przedsiębiorca zatrudnia pracowników to przyjmuje wobec nich rolę płatnika i zobowiązany jest do odprowadzenia podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń na konto odpowiedniego US. Z tego obowiązku firma musi również wywiązać się do 20 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Nie obowiązują tutaj uproszczenia w postaci rozliczeń kwartalnych. Stosownym do tego formularzem jest PIT-4, jednak nie ma obowiązku składania go do US, przedsiębiorca jest zobowiązany jedynie do pobrania i wpłacenia zaliczki.

 

biuro rachunkowe poznań naramowice

 

Do końca stycznia kolejnego roku natomiast firma ma obowiązek wypełnić i złożyć w urzędzie skarbowym PIT-4R, w którym wykazuje wysokość pobieranych i wpłacanych w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń dla pracowników. Ponadto w tym samym terminie należy dostarczyć dodatkowo do urzędu skarbowego deklarację PIT-11. Tę samą deklarację przedsiębiorca przekazuje również pracownikom do końca lutego. Od 2019 roku PIT-4R oraz PIT-11 podatnicy mogą składać do US wyłącznie w formie elektronicznej.

 

Obowiązki przedsiębiorców wobec US z tytułu podatku VAT

 

Standardowo do 25 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni przedsiębiorcy są zobowiązani do złożenia w formie elektronicznej deklaracji VAT-7 oraz do zapłacenia podatku VAT należnego. Dotyczy to oczywiście firm, które nie korzystają z przysługującego zwolnienia z podatku od towarów i usług. Mali podatnicy, którzy przynajmniej od 12 miesięcy są zarejestrowani do VAT mają możliwość odprowadzania tego podatku co kwartał. W takim wypadku składają oni w formie elektronicznej deklarację VAT-7K do 25 dnia kolejnego miesiąca za kwartał poprzedni. Jeżeli przedsiębiorca na druku VAT-R zarejestrował się jako VAT-UE, to jest on zobowiązany do składania w formie elektronicznej deklaracji VAT-UE do 25 dnia kolejnego miesiąca za wybrany okres rozliczeniowy.

 

Niezależnie od wybranego przez firmę okresu rozliczania podatku od towarów i usług, każdy przedsiębiorca jest zobowiązany co miesiąc generować i wysyłać w formie elektronicznej plik JPK_VAT do urzędu skarbowego. Nie obowiązują tutaj uproszczenia w postaci rozliczeń kwartalnych. Podobnie jak w przypadku składania deklaracji VAT-7, plik JPK_VAT przesyła się do US do 25 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni. W 2019 roku obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców.

 

biuro rachunkowe poznań winogrady

 

Ilość obowiązków wobec ZUS i US jest spora

 

Jak widać w niniejszym artykule liczba formalności wobec ZUS i US związanych z prowadzeniem działalności nie należy do najmniejszych, w szczególności, że wymieniliśmy te najważniejsze i najbardziej powszechne. Nie oznacza to jednak, że trudno sobie z nimi poradzić. Działalności jednoosobowe i mikro firmy, które generują niskie obroty najczęściej nie mają problemów z samodzielnym rozliczaniem się, pod warunkiem, że dysponują odpowiednimi programami umożliwiającymi wywiązanie się z tych obowiązków. Z roku na rok coraz więcej deklaracji może być wysyłana jedynie w formie elektronicznej i ten trend się utrzymuje. Czasochłonne natomiast staje się rozliczanie z urzędami w małych firmach, które już czasami zatrudniają pracowników. Często decydują się one na usługi księgowe biur rachunkowych, które takimi sprawami zajmują się na co dzień. Niektóre z nich, podobnie jak nasze Biuro Rachunkowe Ingenium w Poznaniu, sporządzają i wysyłają deklaracje do urzędów bez dodatkowych kosztów. Dzięki temu firmy mogą poświęcać więcej czasu na rozwijanie swojej działalności bez ponoszenia większych wydatków. Decyzja o tym, czy warto zatrudnić biuro księgowe, czy może raczej rozliczać się z formalności samodzielnie należy już do przedsiębiorcy.

 

 

 

Jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorcy wobec ZUS i US?

25 kwietnia 2019
biuro rachunkowe ingenium
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

Biuro Rachunkowe Ingenium Sp. z o.o.

ul. Stefana Grota-Roweckiego 20

61-695, Poznań

NIP: 9721299057, REGON: 382665290

KRS: 0000774075

Formularz kontaktowy

Uwaga!

 

Serdecznie zapraszamy na spotkania do naszego biura na Naramowicach po umówieniu wcześniej terminu drogą telefoniczną lub mailową.

Copyright © 2022 by Biuro Rachunkowe Ingenium Sp. z o.o.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Telefon: +48 517 230 852

E-mail: info@br-ingenium.pl

Poznaj nas bliżej w sieci

biuro rachunkowe poznań naramowice
biuro rachunkowe poznań winogrady
biuro rachunkowe poznań naramowice