biuro rachunkowe ingenium

Kim jest mały podatnik w 2019 roku?

 

Zgodnie z art. 2 ust 25 ustawy o VAT małym podatnikiem jest przedsiębiorca, którego wartość przychodów ze sprzedaży za zeszły rok (wraz z wysokością podatku VAT należnego) nie przekroczyła kwoty 1.200.000 EUR. Kurs, który uwzględnia się przy obliczaniu tej wartości, ustalany jest na 1 dzień roboczy października przez NBP, a wynik następnie zaokrągla się do 1.000 złotych.

 

W przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność maklerską, zarządzającego funduszami powierniczymi, będącego agentem lub innym podmiotem świadczącym usługi o podobnym charakterze (nie licząc komisu) limit, który uprawnia do statusu małego podatnika wynosi 45.000 EUR.

 

Średni kurs EUR/PLN ogłoszony przez NBP na 1 dzień roboczy października 2018 roku wyniósł 4,2795 zł, co oznacza, że według tej zasady w 2019 roku małymi podatnikami są przedsiębiorcy, którzy w zeszłym roku nie przekroczyli limitu przychodów na poziomie 5.135.000 złotych, albo 193.000 złotych, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

 

biuro rachunkowe poznań naramowice

 

Jakie korzyści daje status małego podatnika?

 

W 2019 roku mali podatnicy mogą cieszyć się szeregiem uproszczeń, które umożliwiają im ustawy o VAT, PIT i CIT.

 

Korzyści według ustawy o VAT

 

Przedsiębiorca, który jest czynnym podatnikiem VAT i spełnia wymogi statusu małego podatnika ma prawo do rozliczania VAT według metody kasowej. Zgodnie z art 19a ust 1 ustawy o VAT obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, co często jest niekorzystne ze względu na wydłużające się terminy płatności u kontrahentów i obniżoną w związku z tym płynnością finansową. Jednak wybierając metodę kasową przedsiębiorca ma prawo zapłaty podatku VAT dopiero w momencie otrzymania płatności, co znacznie ułatwia planowanie i zarządzanie finansami firmy. Należy jednak pamiętać, że kontrahent ma w takim przypadku prawo odliczenia podatku VAT dopiero po dokonaniu płatności.

 

Przedsiębiorca korzystający z uproszczeń ma również prawo do kwartalnego rozliczania się z podatku VAT z fiskusem. W tym celu składa on do 25 dnia miesiąca, następującego po ostatnim kwartale, deklarację VAT-7K, rozliczając się jednocześnie z urzędem skarbowym. Z tego przywileju nie mogą jednak korzystać przedsiębiorcy rozpoczynający działalność - przez pierwsze 12 miesięcy mają oni obowiązek miesięcznego odprowadzania podatku od towarów i usług. Warto również wspomnieć, że korzystanie z kwartalnego rozliczenia VAT nie zwalnia z obowiązku comiesięcznego generowania i przesyłania pliku JPK_VAT.

 

biuro rachunkowe poznań naramowice

 

Korzyści według ustawy o PIT

 

Mali podatnicy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mają prawo, podobnie jak mali podatnicy VAT, do kwartalnego rozliczania się z podatku dochodowego z urzędem skarbowym. Takie rozwiązanie pozwala na poprawienie płynności finansowej oraz ogranicza ilość przelewów z 12 do 4 w skali roku. Warto wspomnieć, że z tego rozwiązania mogą skorzystać również nowo założone firmy.

 

Kolejnym uproszczeniem jest możliwość dokonywania przez przedsiębiorców jednorazowych odpisów amortyzacyjnych do wysokości 50.000 EUR w skali roku, w ramach pomocy de minimis. Obowiązuje średni kurs NBP z 1 dnia roboczego października ubiegłego roku, podobnie jak przy ustalaniu limitów dla małego podatnika. Oznacza to, że limit jednorazowej amortyzacji w 2019 roku wynosi 214.000 złotych. Dotyczy to jednak środków trwałych zaliczanych do grup 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, których wartość netto przekracza 10.000 złotych, z wyłączeniem samochodów osobowych. Wartość środków trwałych, których cena nie przekracza 10.000 złotych można amortyzować jednorazowo w dowolnej ilości.

 

Warto również wspomnieć o tutaj o uproszczeniu dla wszystkich przedsiębiorców, które dotyczy możliwości dokonywania jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych z grup KŚT 3-6 i 8 (z wyłączeniem nieruchomości i środków transportu), których wartość netto nie przekracza 100.000 złotych.

 

Korzyści według ustawy o CIT

 

Mali podatnicy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych korzystają z tym samych uproszczeń co przedsiębiorcy podlegający PIT, czyli mają prawo do kwartalnego rozliczania podatku dochodowego oraz jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis. Osoby prawne jednak korzystają z jeszcze dodatkowego uproszczenia, jakim jest obniżony podatek dochodowy. Mali podatnicy CIT w 2019 roku odprowadzają zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 9% zamiast standardowych 19%, co jest sporym ułatwieniem dla mniejszych przedsiębiorstw.

 

biuro rachunkowe poznań winogrady

 

Jakie zmiany dla małych podatników od 2020 roku?

 

Ustawodawca zdecydował się na podniesienie limitów uprawniających przedsiębiorstwa do korzystania ze statusu małego podatnika z obecnych 1.200.000 EUR do 2.000.000 EUR. Zmiana ta zostanie wprowadzona od 1 stycznia 2020 roku.

 

 

Podsumowanie - warto korzystać z uproszczeń dla małych podatników

 

Księgowość i podatki nie muszą utrudniać działalności małej firmy na konkurencyjnym rynku. Dlatego właśnie ustawodawca przewidział szereg możliwości dla najmniejszych podatników, z których jak najbardziej warto korzystać. Służą one ułatwieniu działalności przedsiębiorcy, poprawiając jego płynność finansową oraz dają możliwość na szersze dysponowanie posiadanymi zasobami gotówki. Należy pamiętać, że przedstawione wyżej uproszczenia są prawem, a nie obowiązkiem przedsiębiorcy, dlatego warto być na bieżąco ze zmianami w przepisach podatkowych lub zdecydować się na usługi księgowe dobrego biura rachunkowego, które dostosuje księgowość naszej firmy za nas.

 

 

 

Uproszczenia dla małych podatników w 2019 roku

10 kwietnia 2019
biuro rachunkowe ingenium
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

Biuro Rachunkowe Ingenium Sp. z o.o.

ul. Stefana Grota-Roweckiego 20

61-695, Poznań

NIP: 9721299057, REGON: 382665290

KRS: 0000774075

Formularz kontaktowy

Uwaga!

 

Serdecznie zapraszamy na spotkania do naszego biura na Naramowicach po umówieniu wcześniej terminu drogą telefoniczną lub mailową.

Copyright © 2022 by Biuro Rachunkowe Ingenium Sp. z o.o.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Telefon: +48 517 230 852

E-mail: info@br-ingenium.pl

Poznaj nas bliżej w sieci

biuro rachunkowe poznań naramowice
biuro rachunkowe poznań winogrady
biuro rachunkowe poznań naramowice