OFERTA

Oferta usług księgowych naszego biura rachunkowego

Heading 5

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

• Prowadzenie Ewidencji Przychodów oraz rejestrów VAT sprzedaży i zakupu,

• Kontrola dokumentów źródłowych pod względem rachunkowym i decyzja o sposobie ich zaksięgowania,

• Bezpieczne przechowywanie dokumentacji księgowej w formie elektronicznej,

• Sporządzanie i przesyłanie obowiązkowych deklaracji VAT, PIT oraz JPK,

• Sporządzanie i przesyłanie obowiązkowych deklaracji ZUS właścicieli,

• Udostępnienie programu online do wystawiania i wysyłania faktur sprzedaży,

• Informowanie o obowiązku uregulowania zobowiązań budżetowych z wyprzedzeniem drogą mailową,

• Konsultacje księgowe odnośnie prowadzonej działalności,

• Odbiór dokumentów źródłowych drogą elektroniczną na e-mailu lub w chmurze,

• Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych,

• Obsługa kontroli z US i ZUS,

• Zachowanie poufności danych i tajemnicy wszelkich uzyskanych informacji,

• Zamknięcie roku podatkowego.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

• Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów oraz rejestrów VAT sprzedaży i zakupu,

• Kontrola dokumentów źródłowych pod względem rachunkowym i decyzja o sposobie ich zaksięgowania,

• Bezpieczne przechowywanie dokumentacji księgowej w formie elektronicznej,

• Sporządzanie i przesyłanie obowiązkowych deklaracji VAT, PIT oraz JPK,

• Sporządzanie i przesyłanie obowiązkowych deklaracji ZUS właścicieli,

• Udostępnienie programu online do wystawiania i wysyłania faktur sprzedaży,

• Informowanie o obowiązku uregulowania zobowiązań budżetowych z wyprzedzeniem drogą mailową,

• Konsultacje księgowe odnośnie prowadzonej działalności,

• Odbiór dokumentów źródłowych drogą elektroniczną na e-mailu lub w chmurze,

• Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych,

• Obsługa kontroli z US i ZUS,

• Zachowanie poufności danych i tajemnicy wszelkich uzyskanych informacji,

• Zamknięcie roku podatkowego.

Pełna księgowość

• Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz rejestrów VAT sprzedaży i zakupu,

• Kontrola dokumentów źródłowych pod względem rachunkowym i decyzja o sposobie ich zaksięgowania,

• Bezpieczne przechowywanie dokumentacji księgowej w formie elektronicznej,

• Sporządzanie i przesyłanie obowiązkowych deklaracji VAT, PIT oraz JPK,

• Sporządzanie i przesyłanie obowiązkowych deklaracji ZUS właścicieli,

• Udostępnienie programu online do wystawiania i wysyłania faktur sprzedaży,

• Informowanie o obowiązku uregulowania zobowiązań budżetowych z wyprzedzeniem drogą mailową,

• Konsultacje księgowe odnośnie prowadzonej działalności,

• Odbiór dokumentów źródłowych drogą elektroniczną na e-mailu lub w chmurze,

• Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych,

• Obsługa kontroli z US i ZUS,

• Sporządzenie lub aktualizowanie księgi udziałów i listy wspólników dla spółki z o.o. albo księgi akcyjnej dla spółki akcyjnej,

• Zachowanie poufności danych i tajemnicy wszelkich uzyskanych informacji,

• Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z UoR – dodatkowo płatne zgodnie z cennikiem.

Usługi kadrowo-płacowe dla Klientów biura rachunkowego

Prowadzenie płac pracowników, w skład których wchodzi:

Sporządzanie listy płac, naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń na podstawie dostarczonych ewidencji czasu pracy,

• Ustalanie zaliczek na PIT pracowników oraz deklaracji PIT pracowników.

Prowadzenie kadr pracowników, w skład których wchodzi:

• Ewidencja czasu pracy i urlopów,

• Prowadzenie akt osobowych pracowników w formie elektronicznej,

• Sporządzanie i składanie deklaracji do ZUS,

•Sporządzanie umów, aneksów, wypowiedzeń, rachunków i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem,

• Przypomnienie o terminach obowiązkowych szkoleń BHP i badań lekarskich pracowników,

• Wypisywanie pracownikom zaświadczeń o zarobkach,

• Wypisywanie świadectw pracy.

Spodobała Ci się nasza szeroka oferta?

Sprawdź nasze ceny!